_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Библиотека


 
 
Наша школска библиотека функционише као информациони центар школе, а њена мисија је унапређивање наставе, учења, професионалног развоја запослених и јавне и културне делатности школе.  

Послове школског библиотекара обавља Весна Гошовић, професор опште књижевности са теоријом књижевности. 
 
Године 2007, на двестагодишњицу библиотекарства у Србији, Друштво школских библиотекара Србије доделило је библиотеци награду за најуређенију библиотеку у категорији основних школа, а библиотекарки награду за најбољег школског библиотекара у Србији.  
 
 
       

 
 
Радно време
8.30-14.00 

Контакт 
Тел
. 011/2512-217/ локал 16

Имејл: [email protected]