_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Буквар толеранције

У нашој школи се од 2010/11. школске године спроводи програм мировног образовања „Буквар толеранције“ чији је циљ стицање основних знања и искустава из области толеранције на различитости, подстицање сарадње и међусобног уважавања међу ученицима унутар одељенске заједнице. Програм је намењен ученицима петог разреда а спроводи га наша библиотекарка Олга Васић са заинтересованим разредним старешинама на часовима одељенске заједнице. „Буквар толеранције" је осмислила група младих стручњака „Хајде да...“ а обуку за спровођење ових радионица наставници су прошли 2003. године.