_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Професионална оријентација

Од  школске 2012/13. године  у нашој школи се спроводи пројекат "Професионална орјентација". Овај програм омогућава да млади у оквиру своје школе присуствују петофазној обуци која их оснажује да самостално донесу одлуку о свом будућем занимању. На часовима Грађанског васпитања организоване су разноврсне активности које реализују наставница грађанског Илинка Милетић, педагог Татјана Илић и психолог са свим одељењима осмог разреда и неким седмацима.