_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Упис првака 2022

     

Поштовани родитељи,


Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе  омогућено је да искажу интересовање за упис детета у одређену школу и то личним одласком у школу или да електронским путем дефинишу датум уписа детета у одређену основну школу на територији Србије преко Портала еУправа.

Како да упишете дете у школу електронски (кораци)

 • Уколико нисте, потребно је да се региструјете на Порталу еУправа.
  Детаљно упутство можете пронаћи 
  овде.

 • Дугме "Покрени услугу" отвара страницу где је потребно да одаберете школу у којој желите да закажете термин за тестирање ђака и упис и одаберите термин.

 • Детаљно упутство за родитеље можете погледати ОВДЕ.


  Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог, односно педагог школе вршиће испитивање детета.

  Према Закону о основама  система образовања и васпитања (чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања -''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

  То значи да се школске 2022/2023. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2015. године до краја фебруара 2016. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

  Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2022/2023. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2016. године.

  Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

  Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2022/2023. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2022. до 31.05.2022. (у изузетним случајевима и до 31.08.2022. године). 


  Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, упис се обавља у школи.

  Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон 011/2512-440 сваким радним даном.


  Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Уверење о пребивалишту
  3. Уверење о похађању припремног предшколског програма
  4. Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење
  *

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.
 


(страница је линкована  - кликом на слику отвара се одговарајућа страница)
 

Након уписа код секретара школе  заказује се термин тестирања детета.

На основу теста и интервуја са родитељима  утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање.

Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са психологом/педагогом...”). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута  лекара  и документације о здравственом стању детета.

У школи ради продужени боравак за децу уписану у ниже разреде. Радно време продуженог боравка за први и други разред  је од 7.00 до 15.30, односно 17.30ч.

У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове  и баве осталим слободним активностима. Радно време боравка по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља.

СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО   СРЕЋАН   ПОЧЕТАК И  ПУНО  УСПЕХА!