_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Упис првака 2019/20

               

Поштовани родитељи,

Према Закону о основама  система образовања и васпитања (чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања -''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
То значи да се школске 2019/2020. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2012. године до краја фебруара 2013. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2019/2020. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2013. године.
Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2019. до 31.05.2019. (у изузетним случајевима и до 31.08.2019. године). 

За упис потребно је прибавити:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;
2. Потврда о здравственом стању детета
3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте):
4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.


Након уписа код секретара школе  заказује се термин тестирања детета.

На основу теста и интервуја са родитељима  утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.
Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање.
Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са тетом...”).
Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.
Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута  лекара  и документације о здравственом стању детета.

У школи ради продужени боравак за децу уписану у ниже разреде. Радно време продуженог боравка за први и други разред  је од 7.00 до 15.30, односно 17.30ч.
У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове  и баве осталим слободним активностима. Радно време боравка по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља.

СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО   СРЕЋАН   ПОЧЕТАК И   ПУНО   УСПЕХА!