_____________________


_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


ЕКО ШКОЛА


ВРШЊАЧКИ ТИМ


_________________

 

_________________

 

_________________


_________________


Упис првака 2018/19 

 


Поштовани родитељи,

Према Закону о основама  система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2018/2019. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2011. године до краја фебруара 2012. године.

Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2018/2019. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2012. године.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2018/2019. годину ће се обавити у периоду од 02.04.2018. до 31.05.2018. (у изузетним случајевима и до 31.08.2018. године). Иако је период од 02.04 - 10.04. резервисан за пролећни распуст школа ће бити отворена и секретар школе ће примати пријаве за упис.


За упис потребно је прибавити:

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)

потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало)

пријаву боравка становања ( подаци из личне карте само на на увид)

доказ да је дете здраво и способно за похађање школе ( потврда из дечјег диспанзера након обављеног прегледа)


Након уписа код секретара школе  заказује се термин тестирања детета.

Тестирање за упис овогодишње генерације првака обавиће школски педагог и психолози.

На основу теста и интервуја са родитељима  утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање.

Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са тетом...”).
 
Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.
 
Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута  лекара  и документације о здравственом стању детета.

У школи ради продужени боравак за децу уписану у ниже разреде. Радно време продуженог боравка за први и други разред  је од 7.00 до 15.30, односно 17.30ч.

У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове  и баве осталим слободним активностима.

Радно време боравка по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља.

СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО   СРЕЋАН   ПОЧЕТАК И   ПУНО   УСПЕХА!