_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

Учење на даљину

Пројекат
ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Организација рада УП

Предлози организације рада председника Ученичког парламента:

1. Учествује у формирању министарства Ученичког парламента

2. Учествује у усвајању плана и програма за организацију рада Ученичког парламента

3. Руководи радом седница Ученичког парламента у складу са Статутом

4. Контролише примену програма рада Ученичког парламента као највеће вредности у решавању ђачких проблема тј. питањима од значаја за живот и рад ученика у школи

5. Успоставља сарадњу са председницима Ученичких парламената других школа