_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

Учење на даљину

Пројекат
ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Смернице за рад ученички парламент

Ученици:

1. Остваривање права гарантованих докумената
2. Прихватање права и одговорности
3. Искуство тимског рада
4. Утицај на одлуке битне за ученике
5. Веће задовољство радом и животом у школи

Наставници

1. Боља сарадња и комуникација са ученицима
2. Упознавање са потребама и жељама ученика
3. Задовољство однесеним одлукама, без присиле
4. Смањивање одговорности и подела обавеза
5. Веће задовољство радом и животом у школи


Родитељи:

1. Мањи борј конфликтних ситуација које настају услед незадовољства школским животом
2. Примена научених вештина о породичном животом кроз обострано учење и контакт
3. Боља сарадња и задовољство школским процесом

Локална заједница:

1. Могућност двосмерне комуникације ради реализације заједничких циљева
2. Боља расподела намесних средстава
3. Квалитет рада у школи се побољшава чиме се побољшава квалитет живота у локалној заједници


Вештине и знања доброг парламента:

1. Способност тимског рада
2. Особине и способност неког да буде вођа
3. Спремност на активну партиципацију
4. Коришћење аргумената и дебатовање
5. Могућност преговарања
6. Могућност посредовања
7. Прихватање туђих ставова
8. Поштовање различитости
9. Спремност да се саслуша
10. Демократска култура