_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

Учење на даљину

Пројекат
ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Годишњи план рада

Годишњи план рада ученичког парламента - школска 2014/2015. година 

Септембар: 

1. Формирање Ученичког Парламента 
2. Формирање министрарства Ученичког Парламента
3.Подношење предлога за организацију рада Ученичког Парламента
4. Усвајање плана и програма за организацију рада Ученичког Парламента 
5. Присуство седнице Школског одбора, Савет Родитеља, и Наставничког већа у циљу упознавања са планом и програмом рада парламента 
6. Одлука о расподели новца прикупљеног школсте 2013/2014. године у добротворним акцијама (сви чланови парламента) 
7. Упознавање нових чланова парламента са активнистима у протеклој школској години 

Октобар:

1. Упознавање чланова парламента са реализацијом екскурзија као и термина 
2. Планирање новогодишњег вашара и журке (задужења)
3. Пелазиација тема из домена дређених министарства 
4. Израда школског календара 

Новембар: 

1. Анализа рада на класификсционом периода (израда графикона)
2. Начин организовања помоћи ученицима који испољавају проблеме у учењу одређених предмета
3. Обука за вршњачку медијацију

Децембар:

1. Релизација новогодишњег вашара 
2. Тромесечна анализа рада Ученичког Парламента и Министрарства 

Јануар и Фебруар:

1.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају полугодишта и организација помоћи ученицима са слабијим успехом
2. Размена искустава са преставницима Парламента других школа 
3. Организовање добротворне акције поводом дана заљубљених 

Март: 

1. Планирање добротворне журке поводом испраћаја осмака 
2. Реализација тема из домена одређених министарстава 

Април:

1. Добротворне журке поводом испраћаја осмака
2. Планирање добротворног пролећног вашара
3. Организација спортских манифестација поводом подстицања физичких активности код деце

Мај и Јун:

1. Организација добротворног пролећног вашара
2. Анализа успеха на крају другог полугодишта
3. Годишња анализа рада Ученичког Парламента школске 2014/2015. године.