_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Програм сарадње са локалном самоуправом

 

Сарадња са локалном заједницом  реализује се на основу програма сарадње са локалном заједницом, који чини део школског програма. Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе.
 
Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације и сарадници
-током године Презентације књига песника Разговор, дискусија, презентација Песници, ученици, наставници
-децембар Сарадња са Црвеним крстом - Један пакетић, много љубави Добровољно прикупљање Црвени крст, ученици и наставници
- током године Ликовна радионица Радионица Наставник ликовног
Април, мај Ускршњи базар Продајна изложба Одељенске старешине
Током године Приредбе (Дан школе, Школска слава, пријем првака...) Приредба Наставници , ученици
Током године Сарадња са Центром за социјални рад Разговор, допис Пп служба, директор
Током године Сарадња са МУП-ом Радионице, предавања Пп служба, директор
Током године Сарадња са Домом здравља „др Симо Милошевић“ Систематски прегледи ученика, едукативна предавања Пп служба, директор
Током године Сарадња са Градском општином Чукарица Предавања  
Током године Сарадња са васпитно образовним институцијама (основне школе, средње школе, Факултети београдског универзитета, предшколске установе) Размена информација, обављање стручне праксе, предавања, стручно усавршавање) Пп служба, директор
Током године Сарадња са Регионалним центром за таленте У идентификовање и упућивање талентованих ученика Наставници, пп служба