_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Програм социјалне заштите ученика

Садржај активности Време реализације Носиоц посла
 
Евиденција социјално угрожених породица
 
 
Септембар - октобар
 
Одељењске старешине
Стручна служба
 
Сарадња са локалном самоуправом за обезбеђивање средстава за помоћ породицама
 
октобар
 
Директор
 
 
Укључивање ученика у реализацију излета, екскурзија и наставе у природи, посете позоришта, биоскопа, музеја ... кроз обезбеђивање гратиса
 
 
Током године
 
Директор, одељењске старешине
 
Бесплатан ручак у школској кухињи
 
Током године
 
Директор, Школски одбор
 
 
Сакупљачке акције репроматеријала
 
Током године
 
 
Продајне изложбе ученичких радова и усмеравање новчаних средстава према социјално угроженим породицама
 
 
Децембар, април
 
Руководиоци секција
 
Организовање хуманитарне акције ''Деца деци'' /прикупљање гардеробе, школског прибора, хигијенских средстава, играчака...
 
Октобар, децембар, март
 
Дечији савез и Црвени крст