_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Програм здравствене заштите

Програм превентивне здравствене заштите реализоваће се кроз програм здравственог васпитања, али и у сарадњи са Домом здравља „др Симо Милошевић“, нарочито са педијатром и стоматологом. 
Тема:


ИСХРАНА - врсте хранљивих материја (3 часа)

Подела, особине, улога масти, беланчевина, витамина, угљених хидрата, минерала, воде. Болести које се преносе путем хране. Опасности од неконтролисане примене дијета.
Наставна област/предмет: 
-Природа и друштво
-Физичко васпитање
-Час одељењског старешине
Садржај:
- Правилна исхрана
- Болести неправилне исхране
- Недеља здраве исхране
- Врсте хранљивих материја
- Васпитавање за правилну исхрану
- Анорексија, булимија, гојазност
- Контаминација хране.
 Циљеви и задаци:
Проширивање знања о врстама хранљивих материја и болестима које се преносе путем хране
- проширивање знања о опасностима неконтролисане дијете
-стицање и проширивање знања о анорексији и булимији
- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување здравља
- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља
- стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу.
Начин реализације:
-разговор
-дискусија
-предавање
-презентације
Време реализације:
Током године

ЗНАЧАЈ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА (2 часа)

Зашто се бавимо спортом? Врсте и значај рекреације и појединих спортова. Правилна рекреација - надзор, исхрана, хидратација.
Наставна област/предмет:
-Физичко васпитање
- Час одељењског старешине
Садржај:
- Један мој дан
- Организација дана
- Како препознати умор и замор.
Циљеви и задаци:
-Проширивање занања о значају правилне рекреације за здравље
-развијање код ученика жеље за рекреацијом
-оспособљавање ученика за правилан распоред времена за рад и одмор
- упознавање најосновнијих елемената здравог начина живота,
- упознавање протективних фактора за здравље, као што су: физичка активност и боравак у природи
- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља.
Начин реализације:
-разговор
-дискусија
-предавање.
Време реализације:
Током године


ПУБЕРТЕТ (6 часова)

Осврт на усвојено градиво у трећем разреду. Допунити знања новим садржајима. Анатомске и физиолошке промене у пубертету. Акне у пубертету. Односи међу половима, са освртом на значај продужетка врсте и здравог потомства. Болести ендокриног система.
Наставна област/предмет:
-Природа и друштво
-Физичко васпитање
-Час одељењског старешине.
Садржај:
-Квалитативне промене у току биолошког сазревања
- Ментална хигијена
- Односи међу половима
- Примарне и секундарне полне карактеристике
- Хигијена спорта.
Циљеви и задаци:
-стицање нових сазнања о рађању, репродукцији и полним разликама
- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене комуникације
- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима.
Начин реализације:
-разговор
-дискусија
-предавање
-презентације.
Време реализације:
Током године

БОЛЕСТИ ДЕЧЈЕГ ДОБА (8 ЧАСОВА)

Извор инфекције, путеви ширења и улазно место инфекције. Зоонозе - хигијена и нега у дому са кућним љубимцима. Однос деце у сеоским срединама према домаћим животињама - угроженост од болести које се преносе са животиња на људе.
Болести респираторног тракта - прехлада, грип, бронхитис.
Болести дигестивног тракта - орална хигијена, болести зуба, алиментарне инфекције, паразити, значај редовног узимања хране.
Болести локомоторног система - деформитети кичменог стуба, спуштена стопала.

Дечје заразне болести. Замке и опасности од тетоваже и пирсинга.
Наставна област/предмет:
-Природа и друштво
-Час одељењског старешине
Садржај:
-Извор инфекција и путеви ширења.
Циљеви и задаци:
-стицање знања о заразним болестима чији су преносиоци кућни љубимци и домаће животиње
-одржавање личне хигијене после контакта са животињамаа
- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота,
-развијање одговорног односа према себи и другима.
Начин реализације:
-разговор
-дискусија
-предавање
-презентације.
Време реализације:
Током године

ПРВА ПОМОЋ (6 часова)

Прва помоћ код крварења, сунчанице, колапса.
Прва помоћ код тровања, алкохолизма, повраћања.
Стрес - последице стреса и превенција у циљу подизања психичке кондиције и спречавања настанка болести.
Наставна област/предмет:
-Природа и друштво
-Физичко васпитање
-Час одељењског старешине.
Садржај:
- Болести респираторног и дигестивног тракта
- Деформитети кичменог стуба
- Тетоважа, пирсинг
- Прва помоћ код крварења, сунчанице , колапса, тровања, алкохолизма, повраћања
- Стрес.
Циљеви и задаци:
- стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу.
Начин реализације:
-разговор
-дискусија
-предавање
-презентације
-практичан рад.
Време реализације:
Током године

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ (11 часова)

Пушење, алкохолизам, наркоманија - знања усвојена у трећем разреду основног образовања допунити и проширити у складу са могућностима ученика четвртог разреда. У реализацији програмских садржаја свих предмета наћи могућности да ученици схвате штетно дејство алкохола, никотина и психоактивних супстанци.
Наставна област/предмет:
-Природа и друштво
-Час одељењског старешине.
Садржај:
-Особине алкохола и никотина
-Од радозналости до зависности
-Основни појмови о дрогама
-Шта је ХИВ инфекција
-Превенција алкохолизма и наркоманије
-Ризично понашање у дечијем узрасту.
Циљеви и задаци:
-усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување здравља,
-Оспособљавање ученика за схватање штетности
- развијање одговорног односа према себи и другима
- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља
- стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу.
Начин реализације:
-разговор
-дискусија
-предавање
-презентације.
Време реализације:
Током године


Предавања здравствених радника.
Сарадња са Центром за социјални рад и МУП-ом.