_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Пројекти у које је школа укључена

Учешће ОШ „Ђорђе Крстић“ у пројекту „Школски календар сећања“
 
Пројекат  „Школски календар сећања“ је међушколски пројекат Заједнице која учи „Сазнање“, удружења просветних радника Србије, основаног 8. децемра 2012. године у закључцима стручног скупа – Конференције Комуникација-интеракција-акција у ОШ „Ђорђе Крстић“. 
Пројекат има национални значај, одобрило га је и финансијски подржало  Министарставо спољне и унутрашње трговине и телекомуникација РС, у оквиру Првог јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2013. године. 
Пројекат одговара конкурсној теми Дигитализација културне баштине, а његов општи циљ је неговање културе сећања и општег знања путем истраживања, селекције, креирања и чињења доступним широкој јавности дигиталних општеобразовних извора знања.
Кратак опис пројекта: У току тромесечне онлајн-обуке за коришћење кураторских апликација за прикупљање, организацију и чување веб-садржаја и aлата за креирање оса времена просветни радници се оспособљавају да знања пренесу ученицима како би заједнички истражили, селектовали, креирали и поставили на веб-сајт дигиталне општеобразовне садржаје онлајн календара сећања. У имплементацији програма обуке наредних шест месеци формирају се и на веб-портал постављају: дигиталне биографије најзнаменитијих личности из српске културе,    преглед националних и међународних празника са базом података: предлози за прослављање тих празника и интерактивни квизови за актуелне јубилеје.
Поред рекламе путем социјалних мрежа и гостовања учесника у локалним медијима, популаризација пројекта подразумева организовање конференције за штампу у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду.
Пројекат се завршава студијским путовањем у Београд, на којем ће сви учесници у пројекту, наставници и ученици, на својеврстан начин обележити стогодишњицу смрти Стевана Мокрањца – важан јубилеј у 2014.
У пројекту учествује педесет и двоје наставника из различитих школа у Србији и 365 њихових ученика, који ће на веб сајт поставити дигиталне осе времена за 100 најзначајнијих личности српске културе и базе података о 52 најзначајнија национална и међународна празника.
Учешће у пројекту „Школски календар сећања“ пријавило је четворо наставника/стручних сарадника из ОШ „Ђорђе Крстић“: Весна Гошовић, Јелена Воларов, Олга Васић и Јелена Бига. Оне ће, заједно са тимовима одабраних ученика, формирати и на веб-сајт поставити дигиталне осе времена за 3 значајне личности српске културе и базе података о 6 националних и међународних празника.
 
Учешће ОШ“Ђорђе Крстић“ у пројекту  „ПОКО“
 
Ово је пројекат који већ пар година уназад финансира Центар за промоцију науке Републике Србије а чији је руководилац проф.Мирјана Божић. Циљ пројекта је израда очигледних наставних средстава и испуњавање школског простора инсталацијама које би учење природних наука учинило лакшим и смисленијим. Већ трећу годину је наша школа укључена у пројекат а руководилац овог пројекта у школи је наставница Љиљана Иванчевић.
 
Учешће ОШ“Ђорђе Крстић“ у пројекту „Мала школа електронике“
 
„Мала школа електронике“ је пројекат чији је циљ промоција електронике  међу децом основношколског узраста и квалитетније провођење слободног времена. Овај пројекат омогућује ученицима и да открију своје склоности ка електроници а самим тим и лакше одаберу своје будуће занимање и спрам тога упишу одговарајућу средњу школу. Пројекат подразумева организацију 18 радионица на којима ученици стичу знања из електронике, физике, математике и програмирања која ће им бити од користи  током даљег школовања. Сву потребну опрему обезбеђује руководилац пројекта а сам пројекат финансира Центар за промоцију науке Републике Србије. Наша школа се укључила у реализацију овог пројекта за школску 2013/14. годину.
Од наставника физике потекла је идеја да се у току школске  2013-14.осмисли и реализује пројекат са  радним називом-насловом 
           
 
  „Шетња са Теслом кроз науку и уметност – заједнички пројект
основне школе ‘’Ђорђе Крстић’’ и Центра Тесла
 
                                         Филозофски  аспект Теслине мисли и дела
 
 
Током октобра би се формирао тим који би чинили сви заинтересовани наставници, директор школе и спољни сарадници.
Циљ пројекта би био: интердисциплинарни приступ делу великог научника и осветљавање аспеката његовог стваралаштва са становишта система универзалних вредности „рада, скромности, несебичног давања, ...“
Активности:  изложба  ликовних радова, књижевно вече, занимљива предавања, изложба експоната и посета музеју Н.Тесле
Носиоци  активности: институт Н.Тесла, сардници музеја Н.Тесле, наставници физике, техничког, ликовне културе, књижевности, школски библиотекари и ученици.
Координатор пројекта : Проф.др Бранимир Јовановић и Љиљана Иванчевић
Временска динамика : новембар-април
Очекивани резултати: реализоване активности, стална поставка експоната у школском холу, одређен број књига које ће добити ученици и остати школској библиотеци о Тесли,поклон  проф. Б. Јовановића 
 
Пројекат за који се залажемо је експерименталног карактера. У њему ће ученици, кроз истраживање, коришћење интернета, игру, стваралаштво, интерактивну наставу и учење, на часовима одељенске заједнице  и других наставних предмета, уз помоћ наставника и у сарадњи са члановима Центра Тесла, упознати  значајне карактеристике личности Николе Тесле и његовог доприноса развоју науке и хуманог приступа решавању проблема који су значајни за човечанство. Наставници и стручни тимови и сарадници О.Ш. “Дјордје Крстић” као и представници Центра Тесла, у раду са ученицима ће примењивати савремене методе интерактивне наставе и учења у циљу  развијања њихових мисаоних, истраживачких и креативних способности и потенцијала. Такође, школа и Центар Тесла ће пратити и сумирати резултате овог пројекта. То ће омогућити да се провери у којој мери је оправдано очекивање Центра Тесла да се у будућности и са другим школама договори реализација оваквог пројекта са циљем што ефикснијег развоја васпитно култивисаних, квалитетно образованих и креативно изражених потенцијала личности сваког ученика.