_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

Учење на даљину

Пројекат
ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Септембар

Дневни ред парламента - 9.9.2014.
 
1. тачка дневног реда: Упознавање чланова парламента из плаве смене са извештајем о раду парламента у протеклој школској години;
2. тачка дневног реда: Упознавање чланова парламента из плаве смене са планом рада у предстојећој школској години;
3. тачка дневног реда: Извештај о присуству чланова парламента на седници школског одбора;
4. тачка дневног реда: Избор чланова за министарства из плаве смене;
5. тачка дневног реда: Разно.
 
1. тачка: Председница парламента је упознала чланове из плаве смене са радом парламента у протеклој школској години. Усвојен је извешстај;
2. тачка: Чланови парламента из плаве смене су упознати са планом рада за предстојећу 2014/2015. годину. Није било предлога за измене. Састанку је присуствовао ученик шестог разреда Стефан Матијаш и изнео предлоге, који су усвојени од чланова парламента;
3. тачка: Чланови парламента плаве смене су обавештени да су два члана парламента присуствовала седници школског одбора на коме је усвојен извештај о раду парламента и програм за ову школску годину;
4. тачка: Пријавили су се чланови из плаве смене који би желели радити у министарствима. Обавеза им је да израде планове рада и евидентирају остале чланове;


Дневни ред парламента - 22.9.2014.
 
1. тачка дневног реда: Упознавање чланова парламента из црвене смене са извештајем о раду парламента у протеклој школској години;
2. тачка дневног реда: Упознавање чланова парламента из црвене смене са планом рада у предстојећој школској години;
3. тачка дневног реда: Извештај о присуству чланова парламента на седници школског одбора;
4. тачка дневног реда: Избор чланова за министарства из црвене смене;
5. тачка дневног реда: Разно.
 
1. тачка: Председница парламента је упознала чланове из црвене смене са радом парламента у протеклој школској години. Усвојен је извештај;
2. тачка: Чланови парламента из црвене смене су упознати са планом рада за предстојећу 2014/2015. годину. Није било предлога за измене.
3. тачка: Чланови парламента из црвене смене су обавештени да су два члана парламента присуствовала седници школског одбора на коме је усвојен извештај о раду парламента и програм за ову школску годину;
4. тачка: Пријавили су се чланови из црвене смене који би желели радити у министарствима. Обавеза им је да израде планове рада и евидентирају остале чланове;