_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

Учење на даљину

Пројекат
ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Октобар

Дневни ред парламента - 3.10.2014.
 
1. тачка дневног реда: Формирање министарстава;
2. тачка дневног реда: Формирање тимова;
3. тачка дневног реда: Предлог да се ученици шестих разреда могу придружити раду министарстава;
4. тачка дневног реда: Разно.
 
1. тачка: Формирана су министарства и њихови представници:
-Министарство информисања: Марија Павић и Мина Дурутовић;
-Министарство забаве и културе: Марија Милојевић и Ана Вишекруна;
-Министарство здравља: Ученице 7/4;
-Министарство спорта: Лука Јокић и Младен Стојановић;
-Министарство правде: Стефан Матијаш.
2. тачка: 
-Тим за школско развојно планирање: Јана Ковачевић и Теодора Томић;
-Тим за самовредновање: Анђела Чоловић и Ана Јовановић;
-Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: Андријана Цицуљ и Тијана Спасеновић.
3. тачка: Због велике заинтересованости ученика шестих разреда, парламент је усвојио предлог да се они могу придружити у жељена министарства и учествовати у њиховим активностима.


Дневни ред парламента - 10.10.2014.
 
1. тачка дневног реда: Упознавање чланова парламента са статутом рада парламента;
2. тачка дневног реда: Упознавање чланова парламента са праилима рада ђачког парлмента;
3. тачка дневног реда: Школски календар;
4. тачка дневног реда: Екскурзије;
5. тачка дневног реда: Извештај претставника Тима за школско развојно планирање о протеклом састанку тима;
6. тачка дневног реда: Извештај претставника Тима за заштиту ученика о протеклом састанку тима; 
7. тачка дневног реда: Смењивање записничара. 
 
1. и 2. тачка: Претседница парламента је (због одсуства појединих чланова) одложила тачку 1 и тачку 2 за понедељак 13.10.2014. година;
3. тачка: Председница и подпредседница парламента су обавиле разговор са наставницом која предаје ликовну културу, Драгицом Нешић, о изради календара који би био окачен у холу школе;
4. тачка: Председница парламента је упознала чланове парламента о правилима понашања на екскурзији и посебно скренула пажњу на недозвољено ношење или употребу било које врсте алкохола или дроге;
5. тачка: Јана Ковачевић, члан Тима за школско развојно планирање, упознала је чланове парламента о 'ПОКО' пројекту у коме је наша школа. Пренула је присутнима жељу чланова тима да се парламент укључи својим предлозима и радом у рад;
6. тачка: Оба председника Тима за заштиту ученика нису присуствовала састанку па је наставница Илинка упознала чланове о темама на састанку. Предлог је да дежурни ученици, као и наставници, носе на себи идентификациону  картицу. Такође је речено да ће бити постављена кутија поверења у коју ће ученици моћи да убацују идеје и предлоге за побољшања рада у школи, али и изнесу своје проблеме и од кога траже помоћ;
7.тачка: Уместо записничара Теодоре Томић, изабран је нови записничар Мина Дурутовић.
 
Дневни ред парламента- 13.10.2014.
 
1. тачка дневног реда: Упознавање чланова парламента са статутом рада парламента;
2. тачка дневног реда: Упознавање чланова парламента са праилима рада ђачког парлмента;
3. тачка дневног реда: Екскурзије;
4. тачка дневног реда: Присуство састанцима ђачког парламента;
5. тачка дневног реда: Разно.
 
1. тачка: Председница парламента је чланове упознала са статутом рада парламента. Статут је усвојен;
2. тачка: Председница парламента је упознала чланове парламента са правилима рада ђачког парламента. Правила су усвојена;
3. тачка: Председница парламента је поново обавестила чланове парламента о правилима понашања на екскурзији и посебно скренула пажњу на недозвољено ношење или употребу било које врсте алкохола или дроге;
4. тачка: Због појединих чланова који не присуствују редовно на састанцима, председница је тразила да се о томе обавесте разредне сстарешине тих ученика и изаберу нови представници тих одељења;
5. тачка: Представнице министарства спорта Андријана Цицуљ, Марија Трипковић и Ана Јовановић су обавестиле чланове парламента о плану рада министарства. План је прихваћен. 

 
Дневни ред парламента - 24.10.2014.
 
1. тачка дневног реда: Извештај са протекле екскурзије;
2. тачка дневног реда: Планирање журке;
3. тачка дневног реда: Израда школског календара;
4. тачка дневног реда: Смењивање записничара;
5. тачка дневног реда: Разно.
 
1. тачка: Екскурзије су прошле у најбољем реду без икаквих проблема. Изузетак су ученици седмог разреда. Ученик је сломио врата аутобуса, а возач се побунио и избацио га из истог. Разредни старешина га је вратио назад, али присутни ученици су вређали возача и називали га погрдним именима.
Посебно се похваљују ученици осмог разреда. Држали су се сваког правила које су им издале разредне старешине.
2. тачка:  Ученици парламента су склопили договор за организацију журке. Она ће бити реализована ако на састанку директорка то одобри.
3. тачка: Од дела прошлогодишњег новца купљен је материјал за израду календара (Papirni svet DOO). Ученици изабрани за овај посао кренули су са израдом.
4. тачка: За новог записничара изабрана је Анђела Чоловић из 8-5.
5. тачка: Усвојен је годишњи план министарства забаве.
 
Наставница руског језика из црвене смене Слобода Цуровић напоменула је да се избегне вулгарно понашање у школском окружењу. Сви разреди ће бити обавештени о томе.
Наставница српског језика Бранка Брадић изразила је незадовољство због одсуства ученика 8-5 са наставе 17.10.2014. Они су добили опомену и забрану за одлазак на предстојећи Еко фест.