_____________________


_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


ЕКО ШКОЛА


ВРШЊАЧКИ ТИМ


_________________

 

_________________

 

_________________


_________________


ИКТ обука запослених

Информационе технологије се сматрају једним од кључних фактора промена у савременом свету. Оне омогућавају несметани информациони ток на свим нивоима, транспарентност података, информација, знања, као и креативних људи који морају имати могућност да се образују и уче током целог свог живота.
Препознавши потребу за променом и самосталним радом у смислу боље информатичке писмености наших колега кренули смо са реализацијом ИКТ обуке. Циљ обуке првенствено за циљ има развијање основне информатичке и дигиталне писмености, у образовно васпитном процесу.
Обука је одржана у периоду од јануара до јуна месеца 2014. године. Обуку је похађало тринаест колега. Предлог и жеља колега је да се са обуком настави и следеће школске године, што су координаторке прихватиле. Координаторке обуке су Јасмина Јанковић и Јелена Бига.