_____________________


_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


ЕКО ШКОЛА


ВРШЊАЧКИ ТИМ


_________________

 

_________________

 

_________________


_________________


ОУ трећи разред

Одобрени уџбеници за ТРЕЋИ разред
Предмет: Српски језик- БИГЗ
Читанка 3
Српски језик 3, уџбеник
Српски језик 3, наставни листови
Укупнa цена обавезних јединица 1740 динара.
Предмет: Математика-БИГЗ
Математика 3, уџбеник (1. и 2. део)
Математика 3, радна свеска
Укупнa цена обавезних јединица 1400 динара.
Предмет: Природа и друштво-БИГЗ
Природа и друштво 3, уџбеник
Природа и друштво 3, радна свеска;
( Укупнa цена обавезних јединица 1280 динара.)
Предмет: Музичка култура-Нова школа
Певам, свирам, слушам 3 за трећи разред основне школе                                                                           
(Укупнa цена обавезних јединица 600 динара.)
Предмет: Народна традиција-АТОС
Радна свеска-Народна традиција, за 3. разред основне школе;                                                                               
 ( Укупнa цена обавезних јединица 550 динара.)