_____________________


_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


ЕКО ШКОЛА


ВРШЊАЧКИ ТИМ


_________________

 

_________________

 

_________________


_________________


ОУ за историју

Предмет: Историја-5. разред БИГЗ школство доо
Историја 5, уџбеник;
( Укупнa цена обавезних јединица 850 динара.)
Предмет: Историја-6. Разред-ФРЕСКА
Историја за шести разред основне школе са читанком и радном свеском                                                     
(Укупнa цена обавезних јединица 750 динара.)
Предмет: Историја-7.РАЗРЕД- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос
„Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
Укупнa цена обавезних јединица 850 динара.
Предмет: Историја-8.РАЗРЕД- БИГЗ школство доо
Мозаик прошлости 8, уџбеник                                                                                                                                                 
  ( Укупнa цена обавезних јединица 850 динара.)