_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Осигурање ученика

Предуговорно обавештење

Полиса осигурања

Потребна документација за пријаву осигураног лица у случају ПОВРЕДА:

 1. - Пријава штете од последица несрећног случаја (у целости попуњена и оверена од стране уговарача осигурања тј школе)

 2. - Фотокопија целокупне медицинске документације од дана настанка повреде до завршетка лечења

 3. - Фотокопија картице динарског текућег рачуна и личне карте једног од родитеља

 4. - Извод из матичне књиге рођених детета (копија)

 5. - Ради исплате дневне надокнаде (потврда школе и оправдање лекара за период одсуства)

 6. - Извештај МУП-а о догађају (уколико је повреда наступила као последица саобраћајне незгоде, туче...)

 


Потребна документација за осигурани случај СМРТИ:

 1. - Пријава штете од последице несрећног случаја (у целости попуњена и оверена од стране уговарача осигурања) са попуњеним обрасцем за идентификацију функционера

 2. - Потврда о смрти

 3. - Извод из матичне књиге умрлих

 4. - Отпусна листа из болнице (уколико је смрт уследила у болници)

 5. - Обдукциони налаз уколико је рађена одбукција

 6. - Извод из матичне књиге рођених детета

 7. - Фотокопија личних карата и картица динарских текућих рачуна оба родитеља, фотокопије личних карата морају бити оверене од стране нашег запосленог 

 8. - Извештај МУП-а о догођају (уколико је смрт наступила као последица саобраћајне незгоде, туче...)