_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

Учење на даљину

Пројекат
ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Обавештење за родитеља

Датум: 16. Mart 2020 12:29 Категорија: обавештење

Због уведеног ванредног стања, привремено се обуставља непосредна настава у школама. Образовно-васпитни рад са ученицима наставља се учењем на даљину од 17.03.2020.

Остваривање образовно-васпитног рада на даљину предвиђено је кроз различите начине и приступе у остваривању комуникације са ученицима и родитељима.

Едукативни садржаји за учење на даљину емитоваће се свакодневно на РТС Каналу 3 почев од 8 h, шест дана у недељи. Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета. Oператери неће наплаћивати проток и пренос података за едукативне садржаје.

 

Распоред по разредима дан пре емитовања биће доступан на сајту Министaрства просвете www.rasporednastave.gov.rs а биће истакнут и на улазу школе.

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по 2 часа дневно. За ученике 8. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по 3 часа дневно, од којих ће 2 часа увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.

За ученике којима је потребан индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру ИОП-а наставници ће припремити посебне материјале за учење и учинити их доступним ученицима на начин на који се договоре са њиховим родитељима.

Истовремено са емитовањем часова, наставници ће, када је потребно, достављати додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго). Ово се односи и на предмете који неће бити заступљени учењем преко канала РТС 3 (музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, страни језици, техника и технологија, информатика и друго).

Наставници ће бележити податке о напредовању ученика, до којих ће доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, структурирана вежбања и провере, есеји, пројекти, презентације, цртежи и друго). Своје продукте и домаће задатке, ученици могу достављати наставницима путем мејла (слике, фајлови или у оквиру одабране оn line платформе). По нормализовању услова и по повратку у учионице сви подаци о праћењу напредовања и увиди наставника могу бити значајно искоришћени за оцењивање на крају наставне године.

Додатне информације у вези са учењем на даљину родитељи могу добити позивом на број телефона 011/735-0557.

Родитељи су дужни да одељењским старешинама достављају на дневном нивоу значајне информације о здравственом статусу ученика уколико постоји сумња на симптоме респираторне инфекције.

Потпуније обавештење за родитеље можете преузети овде.