_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

Учење на даљину

Пројекат
ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Пробни завршни тест

Датум: 09. April 2020 13:00 Категорија: обавештење

Поштовани родитељи, 
 
Министарство просвете науке и технолошког развоја спровешће онлајн тестирање ученика 8. разреда. Сврха теста је да ученици процене своје знање из предмета који се полажу на завршном испиту а резултати теста могу да послужити као смерница за даље учење. 

Поштовани родитељи, 
 
Министарство просвете науке и технолошког развоја спровешће онлајн тестирање ученика 8. разреда. Сврха теста је да ученици процене своје знање из предмета који се полажу на завршном испиту а резултати теста могу да послужити као смерница за даље учење.  
Пробни завршни испит се неће оцењивати. Након тестирања ученици ће добити резултате. Са предметним наставницима ће (путем успостављених канала комуникације) разменити податке о областима које су им представљале потешкоћу на тесту. На основу тога наставници ће планирати даљу подршку ученицима у склопу припрема за завршни испит, која се за сада одвија учењем на даљину, зато је од велике важности да ученици, у складу са техничком могућностима којима располажу, самостално ураде тестове. 
Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:
 
  1. 22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
  2. 23. априла 2020. – тест из математике
  3. 24. априла 2020. – комбиновани тест
 
 Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.
Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који ће им проследити одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.
Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста. Време решавања теста биће  ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања. Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.
Од 14. априла планира се пробни приступ платформи како би се ученици упознали са окружењем и проверили своје приступне параметре. О термину пробног тестирања платформе ученици ће бити обавештени од стране одељењског старешине.
Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.
За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима. Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања. Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, препорука је да школе на време обавесте родитеље и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.
Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.
За све додатне информације у вези са пробним завршним испитом обратите се одељењским старешинама.