_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Осигурање ученика

ПОЛИСА

ПРИЈАВА ШТЕТЕ

УСЛОВИ ОСИГУРАЊА

ОПШТА ТАБЕЛАПотребна документација за пријаву осигураног случаја ПОВРЕДА
 
3. Незгода – школе – повреда :
 
   - Пријава штете од последица несрећног случаја (у целости попуњена и оверена од стране уговарача осгурања тј школе
 
   - Фотокопија целокупне медицинске документације од дана настанка повреде до завршетка лечења
 
   - Фотокопија картице динарског текућег рачуна и личне карте једног од родитеља
 
   - Извод из матичне књиге рођених детета (копија)
 
   - Ради исплате дневне надокнаде (потврда школе и оправдање лекара за период одсуства)
 
   - Извештај МУП-а о догађају (уколико је повреда наступила као последица саобраћајне незгоде, туче…)

 
 Потребна документација за осигурани случај СМРТ 
 
4. Незгода – школе – смрт :
 
 
- Пријава штете од последица несрећног случаја (у целости попуњена и оверена од стране уговарача осигурања) са понуњеним Обрасцем за идентификацију функционера*
 
- Потврда о смрти
 
- Извод из матичне књиге умрлих
 
- Отпусна листа из болнице (уколико је смрт наступила у болници)
 
- Обдукциони налаз уколико је рађена обдукција
 
- Извод из матичне књиге рођених детета
 
- Фотокопија личних карата и картица динарских текућих оба родитеља, фотокопије личних карата морају бити оверене од стране нашег запосленог
 
- Извештај МУП-а о догађају (уколико је смрт наступила као последица саобраћајне незгоде, туче…)
 
 
ТОК ШТЕТЕ
 
Клијенту је неопходно напоменути да је рок за решавање предмета, 14 радних дана од момента комплетирања документације.
 
Клијент се у том периоду може јавити контакт центру за проверу статуса предмета. 011/222 0 555 или 0800/222 555
 
Сходно датуму пријаве одштетног захтева, клијента је потребно информисати о року решавања предмета И потребно га је обавестити да ће на е-маил или поштом на кућну адресу (уколико није оставио е-маил адресу) добити обавештење о исходу предмета И обрачун штете.
 
 
НАПОМЕНА
 
У случајевима када клијенти добију допис у коме наводимо да је потребно доставити додатну документацију из здравствене установе, клијенте је потребно упутити на здравствену установу и замолити их да се обрате овлашћеном лицу за заштиту права пацијената како би прибавили неопходну документацију.
 
Generali Osiguranje Србија нема права да по службеној дужности тражи било какву документацију од здравствених установа.
 
Можете сву потребну документацију оверену и попуњену затим скенирану/фотографисану послати директно на мејл адресу  [email protected]
 
Документацију можете послати на адресу Generali Osiguranje Србија
 
Владимира Поповића 8
 
11070 Н.Београд
 
Сектор за ликвидацију штета по полисама Незгоде
 
Документацију можете донети лично у просторије Generali Osiguranje Србија и то на општини Чукарица:
 
 Ada Mall трећи спрат, Радничка 9 локал 3.14 (улаз из Високе улице други локал) радно време од 10:00 х до 22:00 х седам дана у недељи.