_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


ИОП 
(СВИ НАСЛОВИ СУ ЛИНКОВАНИ И МОГУ СЕ "СКИНУТИ")

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање (18.09.2018)


ВРСТЕ ПОДРШКИ У ОБРАЗОВАЊУ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПЕДАГОШКОГ ПРОФИЛА


Образац 1 - Лични подаци и подаци о тиму за додатну подршку

Образац 2 – Педагошки профил

Образац 3 – ПЛАН МЕРА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ

Образац 4 – Персонализован програм наставе и учења

Образац 5 – Праћење и вредновање ИОП-а

Образац 6 - Сагласност родитеља, односно старатеља на ИОП


ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВУ КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ
И ОДРАСЛОМ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ1


ЛИТЕРАТУРА (ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ИОП-а)СВИ НАСЛОВИ СУ ЛИНКОВАНИ


УПУТСТВО У PDF-u


УВОД У ИНКЛУЗИЈУ

ЗБИРКА АЛАТКИ за планирање индивидуализованог образовања

ИОП ЗА ДАРОВИТОГ УЧЕНИКА

ПРИРУЧНИК ЗА ПИСАЊЕ ИОП-а

 
ЗБИРКА ПРИМЕРА ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ

ПРИМЕРИ ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ

ПРИРУЧНИК ЗА ШКОЛЕ СА ПРИМЕРИМА ДОБРИХ ПРАКСИ

ДАРОВИТА ДЕЦА

ПРИРУЧНИК – ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ


ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИОП