_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Школски обрасци

ШКОЛСКИ ОБРАСЦИ
 
КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК БИЋЕТЕ ПРЕУСМЕРЕНИ НА СТРАНУ  ШКОЛСКИ ОБРАСЦИ.
 
ШТА ЋЕТЕ СВЕ НАЋИ НА ТОЈ СТРАНИ:
 
ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРИРУЧНИК - ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У КРИЗНИМ ДОГАЂАЈИМА


ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА, ПРАТИЛАЦА УЧЕНИКА ,
ПОМОЋНОГ ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА, ПРИПАДНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ШКОЛСКОГ ПОЛИЦАЈЦА


ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЂОРЂЕ КРСТИЋ» – БЕОГРАД

ПРАВИЛНИК  О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК (ШТА, КАКО, КАДА...) СА СВИМ ОБРАСЦИМА

ПОЈАЧАНИ ВАСПИТНИ РАД (ШТА, КАКО, КАДА - ПРЕЗЕНТАЦИЈА) СА СВИМ ОБРАСЦИМА

ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН, ХУМАНИТАРНИ РАД (ПРАВИЛНИК О Д.К.Р.; ТАБЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ)
 
ОСТАЛИ ОБРАСЦИ:

Захтев за укључивањем Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Активности разредног старешине поводом непримереног понашања ученика

Запажања о догађајима од значаја за безбедност и образовно васпитни рад у школи