_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


О школи

Основна школа "Ђорђе Крстић" основана је на почетку XX века, 1905. године. Пошто није било одговарајућег простора за васпитно-образовни рад, првих неколико година настава је извођена у приватним кућама.
Већ 1908. године у Радничкој улици бр. 49 подигнута је школска зграда у којој је на почетку наставу похађало једно одељење од 30 ученика. Наставу је изводио учитељ Исак Израиљевић, први учитељ ове школе. До 1944. године школа је носила назив Основна школа "Краљ Дечански", када се тај назив укида и школа добија име Основна школа број 26. Тек 1953. године школа је понела име по знаменитом сликару наше реалистичке уметности Ђорђу Крстићу.
Од 1. септембра 1974. године Основна школа "Ђорђе Крстић" наставу изводи у модерном здању у Жаркову. Данас је то модерна и савремено опремљена школа са условима за рад 1260 ученика и 103 члана колектива.
Простор од 6700m², са кабинетском наставом, библиотеком и читаоницом,  фискултурном салом и школским базеном омогућује да се васпитно-образовни рад и друге активности изводе применом савремених метода и облика рада уз коришћење савремених наставних учила.


     

    


 
                                 Лична карта нове школе
                                                                                                                                                                                                                                
Инвеститор Београдска заједница образовања
Извођач радова пројектант Грађевинско предузеће "Каблар", Краљево
Корисна површина 6500m2
Капацитет 1600 ученика, у две смене
Учионице и кабинети 27 учионица  и кабинетима за све предмете виших разреда
Фискултурна сала модерно опремљена и рапростире се на 457m2
Библиотека располаже великим бројем стручне литературе
Базен димензија 12x8m и површине 232m
Школска кухиња површине 399m
Дан школе 19. април, дан рођења сликара Ђорђа Крстића
Наша школа је једна од 16 основних школа на општини Чукарица, а по материјалним ресурсима спада у једну од највећих и најопремљенијих школа у Београду. Располажемо са 6670 квадрата школског простора и исто толиким школским двориштем. Функционалност простора подразумева 42 учионице и кабинета, велику школску библиотеку са аутоматизованим библиотечким фондом од 20000 јединица, фискултурну салу, школски базен (по стандардима за обуку непливача), свечану салу са 200 места, трпезарију и кухињу (480 квадрата), стоматолошку ординацију и неколико спортских терена у школском дворишту. У школи постоје два дигитална кабинета а у скоро свакој учионици се налази рачунар са пратећом опремом.