_____________________
Упознајте нас

Родитељи, добродошли...

Ђачки кутак

РТС - Моја школа

Пројекат
Age is just a number


ВРШЊАЧКИ ТИМ


ЕКО ШКОЛА


ПРАТИТЕ НАС И НА...


СЛУШАЈТЕ И ГЛЕДАЈТЕ НАС


_________________


Чланови савета родитеља

Чланови Савета родитеља у школској 2023/24. су следећи родитељи:

дељење  
 
1-1 Силвија Ђурић
1-2 Петровић Јелена
1-3 Наташа Воркапић
1-4 Мина Костић
1-5 Дејан Миленковић
1-6 Милица Бугариновић
2-1 Бранко Вучићевић
2-2 Бојана Орловић
2-3 Јелена Шујица Станојевић
2-4 Лазаревић Дарко
2-5 Јована Марковић
2-6 Тања Алексић
3-1 Ана Младеновић
3-2 Марија Лукешевић
3-3 Бојан Михајлоски
3-4 Жаклина Ћурчић
3-5 Иванка Савић
3-6 Јелена Ђуричанин
4-1 Владимир Јаковљевић
4-2 Јелена Дујић Рибаћ
4-3 Ивана Милошевић
4-4 Гачевић Милена
4-5 Јелена Спасојевић
   
5-1 Ивана Александров
5-2 Сандра Лазаревски 
5-3 Лидија Филиповић
5-4 Тања Кешкић 
5-5 Сања Карановић Марковић
5-6 Маја Исаковић
6-1 Владимир Марковић
6-2 Невена Сукдолак
6-3 Сузана Станојевић
6-4 Бојан Златковић
6-5 Кристина Ђурић
6-6 Немања Ивошевић
7-1 Жељко Јовановић
7-2 Јасмина Стојковић
7-3 Милена Маринковић
7-4 Ивана Селаковић
7-5 Јовица Поповић
7-6 Емина Владовић
8-1 Вања Вукајловић
8-2 Анђелка Марковић
8-3 Ивана Арсић
8-4 Катарина Јовановић
8-5 Маријана Вељковић
8-6 Јелена Ђокић